Vi anordnar interna verksamhetsnära utbildningar inom områdena:

  • Urval och personbedömning
  • Team och teamutveckling
  • Ledningsgruppsarbete
  • Mål
  • Kommunikation
  • Konsultationsmetodik
  • HR
  • Personlig utveckling

För mer information kontakta oss på info@henakesjo.se.