Vi erbjuder interna och verksamhetsnära ledarutvecklingsprogram för företag och organisationer i offentlig sektor.

Programmen vilar på forskning om hur ledarskap och chefskap utvecklas och om hur ledare engagerar medarbetare mot verksamhetens mål. Ledarskap definieras som förmågan att samla och leda en grupp mot ett gemensamt mål. Ledarskap ska utvärderas på basis av gruppens resultat.

Programmen utgår också från en teoretisk modell för att identifiera mål och roll utifrån sammanhanget. Mål på olika nivåer ska hänga samman och ledar- och medarbetarroller ska förstås utifrån respektive sammanhang och dess mål.

Utifrån de teoretiska aspekterna på ledarskap byggs programmen kring tre element som också förutsätter varandra:

  1. Ledarens kompetens och förmåga i förhållande till sin och andras roller, mål och sammanhang.
  2. Kommunikation
  3. Grupputveckling

Vi föreläser, demonstrerar och ger träningstillfällen för att skapa lärande, beteendeförändringar och resultat i verksamheten. Ledarutvecklingsprogrammen varierar vad gäller omfattning, gruppstorlek och chefsnivåer.

För mer information kontakta oss på info@henakesjo.se.