GDQ 5

I samarbete med GDQ Associates AB erbjuder Henrysson, Åkerlund & Sjöberg AB certifieringsutbildning i GDQ, the Group Development Questionnaire. GDQ är ett statistiskt tillförlitligt instrument avsett att mäta gruppers effektivitet och utvecklingsmöjligheter, utvecklat av Dr Susan Wheelan vid Temple University, Philadelphia, USA. Syftet med GDQ är att stödja arbetsgrupper i att utvecklas och nå sina gemensamma mål.

GDQ ger en bild av gruppens effektivitet och produktivitet jämfört med ett stort antal andra grupper. Det visar också vilka frågor gruppen bör arbeta med för att förbättra sitt teamarbete. Resultaten handlar om gruppen som helhet, inte om individer. Fokus ligger på gruppens gemensamma ansvar för sin utveckling. GDQ ger ett utmärkt underlag för fortsatt arbete, på egen hand eller med hjälp av en konsult.

Amerikansk forskning har visat tydliga samband mellan resultat på GDQ och objektiva mått på effektivitet såsom intäkter i vinstdrivande företag, provresultat i skolor och räddade liv inom sjukvården. I Sverige har man i forskningsstudier sett samband mellan GDQ-resultat och medlemmarnas hälsa, trivsel och upplevelse av bemästrande.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till interna och externa konsulter som arbetar med grupputveckling och vill ha ett evidensbaserat instrument för att bedöma gruppers effektivitet och behov av insatser.

Mål
Efter genomgången utbildning är man certifierad GDQ-konsult med rätt att använda GDQ-testet i arbete med grupper.

Innehåll
Kursen omfattar 4 dagar. Mellan dag 2-3 gör man som deltagare en egen GDQ-testning av en grupp. Gruppen ordnar man själv och man bör ha en grupp inbokad (räkna med 1 timme för upptagning av testet tillsammans med gruppen) när man börjar kursen.

Man bör också mellan testupptagningen och dag 3-4 på kursen avsätta tid för framräkning av testresultaten och sammanställning av en rapport. Det finns både en web-baserad version av GDQ vilken fylls i av gruppmedlemmarna själva och ett web-baserat verktyg för framräkning av testresultat som kan användas (gratis) om man låtit gruppmedlemmarna fylla i GDQ pappersformulär. Under kursen görs emellertid alla beräkningar för hand.

Resultaten av testningen redovisas dag 3 (deltagarna gör både en muntlig och skriftlig redovisning). Återkoppling av testresultaten till gruppen gör man efter avslutad kurs.

En stor del av litteraturen är på engelska.

Områden som kommer att beröras
Dag 1: Teorin och forskningen bakom testet.
Dag 2: Beräkning och återkoppling av resultat.
Dag 3 + 4: Redovisning av deltagarnas testresultat, examination och diskussioner om interventioner.

Tid, plats och kursledare
Stockholm

8, 9 oktober och 29, 30 oktober 2018 i centrala Stockholm. Kursledare: Maria Åkerlund, Henrysson, Åkerlund & Sjöberg AB

12, 13 november och 3, 4 december 2018 i centrala Stockholm. Kursledare: Nishteman Hosseini, Henrysson, Åkerlund & Sjöberg AB.

20, 21 mars och 16, 17 april 2019 i centrala Stockholm. Kursledare: Maria Åkerlund, Henrysson, Åkerlund & Sjöberg AB

13, 14 maj och 3, 4 juni 2019 i centrala Stockholm. Kursledare: Maria Åkerlund, Henrysson, Åkerlund & Sjöberg AB.

Göteborg

25-26 mars och 15-16 april 2019 i centrala Göteborg. Kursledare: Christian Jacobsson, Göteborgs Universitet och Maria Wramsten Wilmar, Treatis AB.

Kostnad
Kursen kostar 31.000 kr. Priset inkluderar material och luncher alla fyra dagar. Efter genomgången kurs är man certifierad GDQ-användare. Att vara certifierad GDQ-användare medför inga kostnader i form av licensavgifter eller liknande.

Anmälan
Anmälan till kursen i Stockholm görs till Maria Åkerlund

0708-653393
maria.akerlund@henakesjo.se

Anmälan till kursen i Göteborg görs till Christian Jacobsson

0708-431266
christian.jacobsson@treatis.se

Läs Marias intervju med Susan Wheelan grundare av GDQ Associates Inc