Vi erbjuder standardiserade och anpassade utbildningar inom våra tjänsteområden: Evidensbaserat urval (EBU®), Evidensbaserad grupputveckling (EBG®) och Evidensbaserad ledarutveckling (EBL®).

Du kan anmäla dig till våra utbildningar: