Sara Henrysson Eidvall

Legitimerad Psykolog

sara.henrysson@henakesjo.se

070 - 266 87 61

Sara Henrysson Eidvall

Maria Åkerlund

Legitimerad Psykolog

maria.akerlund@henakesjo.se

070 - 865 33 93

Maria Åkerlund

Elin Färnstrand

Administratör

elin.farnstrand@henakesjo.se

070 - 750 57 64

Elin FärnstrandKontakt

Henrysson, Åkerlund & Sjöberg AB
Västra Trädgårdsgatan 15
111 53 STOCKHOLM
vxl +46 (0)86446550
info@henakesjo.se