APA
American Psychological Association.

Bonnier Management 360
Bonnier Management 360 – Ditt personliga ledarverktyg.

BTF
Beteendeterapeutiska Föreningen.

Chefstidningen
HR- och ledarskapsmagasin för akademiker.

DNV-GL
En organisation som certifierar arbetspsykologiska tester i Sverige och Norge enligt EFPA:s standard.

EFPA
European Federation of Psychological Associations.

Evidensbaserad psykologisk praktik
Psykologförbundets policy för evidensbaserad psykologisk praktik.

EAWOP
European Association of Work and Organizational Psychology.

GDQ
GDQ Associates AB är ett företag som äger grupputvecklings-verktyget Group Development Questionnaire (GDQ).

Kravprofilen
Svenska versionen av O*NET.

O*NET
Världens största och forskningsbaserade databas för arbetsanalys.

Psychometrics
Blogg av Anders Sjöberg om evidensbaserade metoder som används inom olika typer av bedömningstjänster.

Psykologförbundet
Sveriges Psykologförbund är den fackliga yrkesorganisationen för psykologer, studerande vid psykologprogrammen samt disputerade i psykologi och pedagogik.

Reportrar utan gränser
Vi stödjer Reportrar utan gränser med ett ekonomiskt bidrag varje år. Reportrar utan gränser har funnits i Sverige sedan 1994 och är en av de främsta auktoriteterna i världen för frågor kring yttrande- och pressfrihetsfrågor.

SCTRI
Systems Centered Training and Research Institute.

SIOP
Society for Industrial and Organizational Psychology.

SIS
SIS är en internationell organisation som driver och samordnar standardiseringen i Sverige. SIS är medlem och representerar Sverige i den europeiska standardiseringsorganisationen CEN och den globala organisationen ISO. Det betyder att när du är med i SIS är du även med och driver utvecklingen internationellt inom ditt område.

STP
Stiftelsen för Tillämpad Psykologi är Psykologförbundets organ för utfärdande av europeiskt certifikat för arbetspsykologisk testning. Testgranskningsverksamheten utförs numera av DNV-GL.

Sveriges HR-förening
Yrkesföreningen för personer som arbetar med HR och personalfrågor.

Tidningen Chef
Nordens största ledarskapstidning på papper och webb.

Tidningen Personal & Ledarskap
Sveriges ledande tidskrift inom personal och human resources och Sveriges HR-förenings medlemstidning.