Här kan du ladda ned presentationer, artiklar och whitepapers som Henrysson Åkerlund & Sjöberg AB har presenterat och skrivit.

Presentation SIOP-seminarium 2019-09-02

Presentation SIOP 2019

SKL om tillit 28 februari 2019

SHETillit190228

Presentation SIOP-seminarium 2018-05-28
Presentation SIOP 2018

Maria Åkerlunds publicerade artikel i Scandinavian Journal of Organizational Psychology
Leadership – a team process developed through context awareness

Christian Jacobsson och Maria Åkerlunds publicerade artikel om lärarteam
Teacher Team Effectiveness and Teachers Well-being

Presentation SIOP seminarium 2017-05-30
Presentation SIOP 2017

Presentationer SIOP seminarium 2016-05-24
Sofia Sjöberg & Anders Sjöbergs poster från konferensen
Presentation SIOP 2016

Presentationer SIOP EAWOP seminarium 2015-05-26
Presentation EAWOP SIOP Sem 2015
SIOP EAWOP presentation 2015Download

Presentationer Evidensbaserat urval seminarium 2015-01-11
Sofia Sjöbergs presentationP & L nr 7-8 2014 team-debrief
Evidensbaserat urval
ISO 10667 3 år

Artiklar i branschtidningar

Personal&Ledarskap nr 5/6 – 17, om SIOP 2017: Samarbete avgörande för Marsresa
Sara och Maria

Personal&Ledarskap nr 7/8 – 16, om SIOP 2016: Ledarträning och teamforskning
Sara, Maria och Nishteman

Personal&Ledarskap nr 11 – 15, om GDQ på IKEA
Maria och Christian

Personal&Ledarskap nr 7/8 – 14, om team-debrief
Maria och Sara

pharma industry nr 2 –14, om evidensbaserade urvalsmetoder i arbetslivet
Maria, Sara och Anders

Presentationer
SIOP presentation 2014
Anders, Maria och Sara

Testdagen 2014
Sara

Testdagen 2014
Anders