21 oktober

Team – lagarbete – i dagens arbetsliv av Maria Åkerlund

Hur arbetar jurister och organisationer med juridisk verksamhet? Traditionellt sett skulle nog många hävda att samarbetet är hierarkiskt uppbyggt där var och en har avgränsade roller och ett avgränsat individu- ellt ansvar. I denna artikel lyfter organisationskonsulten Maria Åkerlund fram vad forskning inom området teamarbete anger och de möjligheter som är förknippade med en ökad […]