28 april

Funktionellt ledarskap 2 – skapa sammanhållning och tillit till teamets förmåga

En förutsättning för en grupps effektivitet är att medlemmarna är motiverade att arbeta hårt för gruppens gemensamma mål. De flesta av oss har någon gång varit medlemmar i eller träffat på team som präglas av en känsla av håglöshet och låg grad av ansträngning. Gång på händer det i sådana grupper att de beslut man […]

22 april
11 april

Stora mänskliga värden går förlorade vid klinisk bedömning

I sitt senaste debattinlägg i Psykologtidningen skriver Holm och Sahlberg att de ”fann det svårsmält att bli betraktade som felkällor”. Det är lätt att identifiera sig och sympatisera med den reflektionen. Icke desto mindre har vi att förhålla oss till den forskning som faktiskt finns och som vi i våra inlägg refererat till. Kuncel et […]

11 april

Ny GDQ kurs

I samarbete med GDQ Associates Inc erbjuder Henrysson, Åkerlund & Sjöberg AB certifieringsutbildning i GDQ, the Group Development Questionnaire. GDQ är ett statistiskt tillförlitligt instrument avsett att mäta gruppers effektivitet och utvecklingsmöjligheter, utvecklat av Dr Susan Wheelan vid Temple University, Philadelphia, USA. Syftet med GDQ är att stödja arbetsgrupper i att utvecklas och nå sina gemensamma mål. GDQ […]