12 mars

Funktionellt ledarskap 1 – bygg gemensamma tankemodeller

Vilken funktion fyller ledarskap? Ledarskapsteori och forskning om ledarskap har länge fokuserat på ledaren som person och på ledarens påverkan på individer. Ett alternativt sätt att förstå ledarskap är att se det som en funktion av och för gruppen. Ledarskap uppstår som en funktion av gruppens behov av samordning och ledarens uppgift är att tillgodose […]

3 mars

Upptäck tankefelen och undvik lagbrott

Att göra bedömningar och fatta beslut är en stor del av chefers och HR- konsultens vardag. Urval och personbedömning är ett typiskt sådant område. Vi vill väl alla tro att vi är kloka, omdömesgilla och rationella bedömare. Men många av våra beslut bygger på ”feltänk”, som leder till att vi systematiskt väljer bort det som […]