19 februari
17 februari

Gränsöverbryggande ledarskap

86 % av chefer som tillfrågades i en enkät av Center for Creative Leadership ansåg att det är mycket viktigt att kunna leda över gränser men endast 7 % tyckte att de är bra på det. Detta går att läsa i boken Boundary spanning leadership av Chris Ernst och Donna Chrobot-Mason. En kollega i branschen, […]