28 oktober

Hjärnan i fokus

På förra veckans Hjärndag, arrangerade av tidskriften Forskning & framsteg, presenterade en rad forskare aktuella rön om hjärnan.  Ett genomgående tema var rörelse, skapande och kreativitet. Här är ett axplock från dagen. Dans, sång och musik ses idag som trevliga kulturaktiviteter skilt från arbetet, möjligtvis något uppbyggligt och stressreducerande. Men det finns skäl att anta […]

22 oktober

Intervjuer och intelligens i urvalsarbetet, mäter vi samma sak två gånger?

I de allra flesta fall används intervjun i urvalsporocessen. Till skillnad från personlighet och intelligens så är det högst oklart vad som mäts i intervjun. Detta är inte heller konstigt då intervjun inte är ett psykologiskt begrepp som det går att enas om vad det mäter (beror på situation). Men det kan ändå vara intressant […]

18 oktober

Kommunikation och gruppens psykologi del 3

Att medvetet strukturera kommunikationen i en grupp så att den underlättar urskiljning och integrering av olikheter ökar gruppens problemlösningsförmåga och ger ett positivt emotionellt klimat. Sättet att göra det kallas funktionell subgruppning. Funktionell subgruppning är en metod för informationsbearbetning och konflikthantering i grupper (Gantt & Agazarian, 2010). Metoden bygger på idén att grupper utvecklas genom […]

12 oktober

Mekaniska eller intuitiva bedömningar? Svar på ett debattinlägg

När det gäller tester och chefsurval finns i samtiden en tilltagande och alltmer högljudd argumentation som menar att statistik är tillförlitligare än det professionella omdömet skriver psykologerna Björn Sahlberg och Malin Holm i Psykologtidningen. Tonfallet är självsäkert, man talar om evidensbaserat urval och alternativet beskrivs ofta i termer av ett mer eller mindre kvalificerat beslutsfattande […]

10 oktober

Kommunikation och gruppens psykologi del 2

Hur vi kommunicerar påverkar det känslomässiga klimatet och aktivitetsnivån i en grupp. Klagan leder till mer klagan och till passivitet i gruppen, medan intresse för förändring leder till mer intresse för förändring och till hög aktivitet i gruppen. Kvaliteten på kommunikationen har ett tydligt samband med arbetstillfredsställelse, gruppens effektivitet och organisationens lönsamhet. Forskare i Tyskland […]

10 oktober

Evnetester vs. intelligenstester

Igår hölls rekryteringsdagen i Norge som anordnades av Handelshøyskolen BI i Oslo och Det Norske Veritas (DNV). Under temat rekrytering fanns det en hel del att lyssna på. Bland mycket annat pratade Jens Skyman om LinkedIN i rekryteringen, Ole Iversen hade analyserat hur anställningsannonser stämmer med verkligheten, och Lena Nilsson berättade hur Telenor arbetar med sin urvalsprocess. […]