28 september

Första bedömningstjänsten i Sverige ISO 10667 certifierad

ISO 10667 gör att organisationer på ett effektivare sätt kan bedöma personer, fatta bättre anställningsbeslut samt förbättra förutsättningarna för sina anställda. Nu har den första tjänsten i Sverige blivit certifierad. Grattis till center för ledarutveckling (CLU) i Göteborgs stad som enligt DNV uppfyller de krav som ställs i ISO 10667, del 2 krav på leverantörer […]

18 september

Evidensbaserat urval ökar effektiviteten med 50%

Information om kandidater som söker ett arbete kan vägas ihop av bedömare på två olika sätt. Väljer man intuitiv tolkning, även kallad magkänsla eller helhetsbedömning, så försämras den prediktiva förmågan med i snitt 50% när arbetsprestation ska förutsägas. Delar av detta resultat presenterades redan 2008 på en konferens i USA. Igår publicerades en uppdatering av […]

16 september

Assessment Center en uppdatering av senaste forskningen

Assessment Center (AC) är en vanligt förekommande metod vid urval och rekrytering. Ett AC är ofta en sammansättning av flera olika övningar som bedöms av professionella bedömare. Som beslutsunderlag används en övergripande poäng som räknas fram antingen mekaniskt (som en summa av delar) eller kliniskt (genom en kvalitativ diskussion). Inom forskningen har flera frågor diskuterats […]