Vi erbjuder tydlig, kunskapsbaserad och utvärderingsbar metodik inom arbets- och organisationspsykologi. Vi vill lyfta fram tre begrepp: evidens, ansvarsskyldighet och transparens.

  • Evidens innebär att vi utgår från den bästa tillgängliga vetenskapliga kunskapen.
  • Ansvarsskyldighet innebär att vi alltid har en evidensbaserad rational som vi kan redogöra för.
  • Transparens innebär att vi välkomnar insyn i de beslutsprocesser som ligger till grund för våra insatser.

Senaste nytt

3 april
5 april
27 november

IKEA möter framtidens krav med hjälp av vetenskaplig teamutveckling!

Med skräddarsydd guidebok och interna kurser tar Maria Åkerlund och Christian Jacobsson IKEAs teamutveckling till nya höjder! Personal & Ledarskap berättar om arbetet i ett 6-sidigt uppslag.  Läs hela artikeln från Personal & Ledarskap här eller genom att klicka på bilden nedan.