Vi erbjuder tydlig, kunskapsbaserad och utvärderingsbar metodik inom arbets- och organisationspsykologi. Vi vill lyfta fram tre begrepp: evidens, ansvarsskyldighet och transparens.

  • Evidens innebär att vi utgår från den bästa tillgängliga vetenskapliga kunskapen.
  • Ansvarsskyldighet innebär att vi alltid har en evidensbaserad rational som vi kan redogöra för.
  • Transparens innebär att vi välkomnar insyn i de beslutsprocesser som ligger till grund för våra insatser.

Senaste nytt

5 februari

Välkommen till årets SIOP-seminarium den 7 september 2020!

Än en gång varmt välkommen till vårt SIOP-seminarium för att ta del av de senaste internationella forskningsrönen, metoderna och “best practice” inom arbets- och organisationspsykologi. Vi på Henrysson, Åkerlund & Sjöberg deltog i årets konferens i Austin i april, har valt ut det bästa och presenterar det för dig under en trevlig eftermiddag hos oss […]

21 oktober

Team – lagarbete – i dagens arbetsliv av Maria Åkerlund

Hur arbetar jurister och organisationer med juridisk verksamhet? Traditionellt sett skulle nog många hävda att samarbetet är hierarkiskt uppbyggt där var och en har avgränsade roller och ett avgränsat individu- ellt ansvar. I denna artikel lyfter organisationskonsulten Maria Åkerlund fram vad forskning inom området teamarbete anger och de möjligheter som är förknippade med en ökad […]

28 juni

Bokrelease: Teams in the spotlight

Bokrelease: Teams in the spotlight

  Boken Teams in the spotlight av Mette Sandahl, Mattias Whilborg, Christian Jacobsson och Maria Åkerlund publiceras den 28 juni 2019! Läs mer om boken här.